Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ..........

Πιστεύοντας στην συνεργασία μαζί σας, θα το θεωρούσαμε ιδιαίτερη τιμή
και σημαντική βοήθεια αν θα μπορούσατε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.

Είστε:
Θεωρείτε την ιδέα δημιουργίας αυτής της ομάδος:Μπορεί να αποφέρει βελτίωση στην αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς:Θα εμπιστευόσασταν την έγγραφη γνωμοδότηση αυτής της Ομάδος ώστε να αποτελέσει ένα οδηγό για τον περαιτέρω χειρισμό της περίπτωσης σας?Θα αναθέτατε στην Ομάδα ΚΑΙ την θεραπευτική αντιμετώπιση της περίπτωσης σας?Θα δεχόσασταν να συμμετάσχετε σε μία από τις συναντήσεις της Ομάδος?